Parels in het landschap

Ook de 9e telronde van mijn B(roedvogel)M(onitoring)P(roject) in een vaste locatie in Argusvlinder leverde een groot aantal territoria van broedvogels op! Op het kaartje is elke rode stip een territorium! Vroeg uit de veren want veel vogels zingen al ruim voor de zon verschijnt. Een reeks van teljaren levert een Lees meer…

Look-zonder-look

Uiterlijk heeft hij niets van look, maar ruik eens aan een gekneusd blad. Echt look ofwel uiengeur. Vandaar Look-zonder-look. Prachtige naam. Alleszeggend. Hij groeit in de duinen, bossen en ruigten. Hij behoort tot de familie van de Kruisbloemen en komt algemeen voor in ons land. De Oranjetip gebruikt Look-zonder-look als Lees meer…

[ssba-buttons]