Basiskwaliteit Natuur

Hoekschewaards Landschap en HW zoemt organiseren in nauwe samenwerking met de Groene Bondgenoten een thema-avond over basiskwaliteit natuur. Tal van organisaties werken in de Hoeksche Waard samen aan herstel van biodiversiteit. Het waterschap Hollandse Delta geeft hier in het groenbeheer prioriteit aan en ook de gemeente Hoeksche Waard is ermee Lees meer…

Parels in het landschap

Ook de 9e telronde van mijn B(roedvogel)M(onitoring)P(roject) in een vaste locatie in Argusvlinder leverde een groot aantal territoria van broedvogels op! Op het kaartje is elke rode stip een territorium! Vroeg uit de veren want veel vogels zingen al ruim voor de zon verschijnt. Een reeks van teljaren levert een Lees meer…

[ssba-buttons]