Cursus Natuurlijk Tuinieren afgesloten

Gepubliceerd door Henk de Koning op

Op zaterdagmorgen 16 maart is de cursus Natuurlijk Tuinieren feestelijk afgesloten. Wij kijken terug op een bijna 100% aanwezigheid van de deelnemers aan de cursus Natuurlijk Tuinieren. Deze aanwezigheid betrof de 3 cursusavonden, de ochtend met 2 excursies alsmede de afsluitende ochtend. Het enthousiasme en de interesse was groot en blijkbaar heeft HWL/HW zoemt in een behoefte voorzien door het organiseren van deze cursus. Aan de inhoud van de cursus hebben docenten van meerdere organisaties inhoud gegeven en wel HWL, HW zoemt, Velt, Groei en Bloei en de gemeente Hoeksche Waard. Financieel heeft de Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden een interessante financiële bijdrage geleverd binnen het kader Coöperatieve Duurzaamheidsbijdrage.

Vanwege het voorgaande willen wij iedereen hartelijk danken voor de medewerking en inzet en dat dit moge leiden door gebruik te maken van de opgedane kennis tot Natuurlijk Tuinieren.

Cees Mesker en Henk de Koning (HWL/HW zoemt)

[ssba-buttons]