Gemeenteraad voor biodiversiteit

Gepubliceerd door Joost Kievit op

Steenhommel op Rode Klaver (foto Gert Huijzers)

HW zoemt maakte deze week gebruik van de mogelijkheid om in te spreken in de oordeelsvormende raadsvergadering van de gemeente Hoeksche Waard. Naar aanleiding van klachten over het onderhoud van de openbare ruimte had het CDA het initiatief genomen tot een debat daarover. Bijna de voltallige raad hield vast aan het beleid voor een meer op biodiversiteit gericht beheer van het openbaar groen. En dat geeft de burger moed.

Noodzaak

In zijn bijdrage benadrukte HW zoemt voorzitter Joost Kievit de noodzaak om aan herstel van biodiversiteit te werken:

“Herstel is keihard nodig. De biodiversiteit brokkelt nog steeds af. Natuurlijk zijn er ook successen maar over de hele linie is er een dramatisch achteruitgang. Boerenlandvogels, stadsvogels, vissen, amfibieën, zoogdieren, vlinders, bijen, alle groepen staan op verlies”.

Van de 359 soorten wilde bijen in ons land staat 55 % op de rode lijst. Die raken we kwijt als we niet oppassen. En als je inzoomt op die rode lijst, dan blijkt bijvoorbeeld dat soorten die afhankelijk zijn van klavers het extra slecht doen. Rode en witte klavers kunnen in bijna ieder grasveld groeien. Ook in de dorpen en dat geldt voor veel wilde planten die belangrijk zijn voor insecten.

Meer natuur inclusief wonen gaat helpen bij herstel van biodiversiteit. Het gemeentelijk beleid hiervoor werd door de gemeenteraad nog eens bevestigd. Wethouder van Waveren stelde dat klachten altijd serieus genomen worden en dat voor de bestrating, speelplaatsen en ander groen met een specifieke gebruiksfunctie het vastgestelde onderhoudsniveau blijft gelden.

Transitie

De transitie naar een ander beheer is in gang gezet. Dat is geen eenvoudige opgave voor de medewerkers van de gemeente. Het vraagt nieuwe kennis en vaardigheden. De wethouder vergeleek het met een mammoettanker die van koers moet veranderen. HW zoemt riep de raadsleden op om de medewerkers te steunen en te stimuleren en ook het verhaal over de noodzaak van herstel van biodiversiteit uit te dragen naar hun achterban.

Iedereen was er sterk van doordrongen dat communicatie over de verandering van het groenbeheer cruciaal is. Sommige stukken worden minder gemaaid, het wordt minder strak en glad. Er komen meer bloemen, maar sommige mensen zullen het rommelig vinden. Het verhaal achter de transitie moet verteld worden. Daar gaat de gemeente mee aan de slag en dat geldt ook voor HW zoemt.

Voel je je betrokken en wil je op de hoogte blijven? Meldt je dan aan voor de vriendenkring van HW zoemt via info@hwzoemt.nl

Categorieën: biodiv algNieuws

[ssba-buttons]