Wat is HW Zoemt?

HW Zoemt is een samenwerkingsverband van ongeveer 50 mensen die samen de schouders er onder zetten om de biodiversiteit in de Hoeksche Waard te verbeteren. Meerdere organisaties zijn ook aangesloten bij HW zoemt, zoals Staatsbosbeheer, Hoeksche Waards Landschap, Imkervereniging, CCHW, VELT maar ook Waterschap Hollandse Delta en gemeente Hoeksche Waard doen mee. Weten wie er allemaal betrokken zijn? Klik hier.

Wij hebben het volgende gezamenlijke doel:

‘Door samenwerking met onder andere inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheden de biodiversiteit in de Hoeksche Waard verbeteren. Waarbij de maatschappelijke beweging verbindt, inspireert en aanjaagt.’

Het totaal aantal leden hebben zich verdeeld over zes werkgroepen:

 • Verbindingen Oost
 • Verbindingen West
 • Bebouwde kommen
 • Bomenhub
 • Heggen & Hagen
 • Communicatie

Onder andere door de inspanningen en samenwerking binnen HW zoemt zijn er al mooie resultaten opgeleverd:

 • HW zoemt als supporter van het landelijke Deltaplan biodiversiteitsherstel. De Gemeente en het waterschap zijn inmiddels ook partner geworden).
 • Biodiversiteit is 1 van de 4 hoofdthema’s geworden in het gemeentelijke Duurzaamheidsprogramma.
 • Cursus kleurkeur voor alle beheerders in Hoeksche Waard.
 • Het Waterschap heeft een nieuwe groenvisie opgesteld.
 • Er zijn natuurlijke verbindingen toegevoegd o.a.

Wij zijn trots op de betrokkenheid, de huidige samenwerking tussen verschillende organisaties en de hoeveelheid organisaties en vrijwilligers die er op dit moment al zijn. Maar we hebben nog meer ambities zoals:

 • één platform waar u elkaar kunt vinden en kennis gedeeld kan worden, ook op dorpsniveau;
 • het vergroten van het waakvlammetje dat bij elke Hoeksche Waarder brandt wat betreft respect voor de natuur;
 • ecologisch beleid op het gebied van groen;
 • dat bij elke ontwikkeling altijd vanaf het begin al rekening wordt gehouden met de natuur.
 • Maar ook in de kernen (binnen de bebouwde kommen) willen we aan de slag met het toevoegen of verbeteren van groen en natuur.

Zoem mee!

Enthousiast geworden over de ambities en vind je het leuk om ook mee te doen met HW Zoemt? Neem dan contact met ons op.

[ssba-buttons]