Koninginnekruid

Gepubliceerd door Joost Kievit op

Vroeger meestal Leverkruid genoemd. Namen veranderen wel eens en verschillen soms ook per streek. Om internationale communicatie mogelijk te maken hebben planten en dieren een wetenschappelijke naam of eigenlijk minimaal een dubbele Latijnse naam. Niet zo interessant, maar dit is wat mij betreft een uitzondering. De tweede naam is cannabinum en dat is een verwijzing naar cannabis vanwege de gelijkenis van de bladen met die van Hennep.

Als je inzoomt op een plantensoort kom je meestal op specifieke relaties. Ook in dit geval. Koninginnekruid is voedselplant voor een soort vedermot. De rupsen leven in de stengels en verpoppen daar ook na overwintering. Er is ook een Leverkruidaardvlo die leeft van het blad van de plant. Met dit soort relaties vormt de natuur netwerken en verbindt alles wat leeft met elkaar.

Het onttrekt zich meestal aan ons oog. Dat geldt niet voor de bestuiving. De opvallende bloemen trekken een grote variatie aan insecten. Zweefvliegen, bijen en opvallend veel vlinders vinden hier iets van hun gading. Zij zorgen voor nieuwe generaties Koninginnekruid.

De reeks werkzame stoffen die in deze plant voorkomen is lang en de naam Leverkruid duidt op het geneeskundig gebruik er van. In de natuurgeneeskunde wordt de plant gebruikt om de lever te versterken en als vocht afdrijvend middel. Voorzichtigheid is geboden. Sommige stoffen zouden ook kankerverwekkend kunnen zijn.

Joost Kievit

[ssba-buttons]