Projectbeschrijvingen

ruim 20 vrijwilligers stropen de mouwen op langs de Moricaanse weg te Strijen / en het resultaat 1,5 jaar later
Cursus ‘Natuurlijk Tuinieren’
wanneer?     februari 2024
waar?           Nationaal Landschaps Centrum Hoeksche Waard (NLC) Numansdorp
Deelnemers: Elke enthousiaste tuinbezitter die biodiversiteit een warm hart toe draagt.
HW zoemt organiseert in februari 2024 een cursus Natuurlijk Tuinieren. Gedurende een aantal avonden zal uitgelegd worden hoe een tuin zodanig aangepast of ingericht kan worden dat deze aantrekkelijker wordt voor onze planten en dieren. Diverse deskundigen komen vertellen wat bijvoorbeeld vogels en insecten nodig hebben om in een tuin te kunnen (over)leven.
De cursus wordt vooraf gegaan door een informatieavond. Deze is op dinsdag 30 januari op 19:30 uur op het NLC te Numansdorp.
Aanmelden kan via info@hwzoemt.nl
Een knotwilg voor elke tuin!
wanneer?     december 2023
waar?           Nationaal Landschaps Centrum Hoeksche Waard (NLC) Numansdorp
Deelnemers: HWL / HW zoemt & iedereen die een knotwilg in de tuin wil planten
HW zoemt en HWL delen gratis knotwilgen uit voor in tuinen en bedrijventerreinen.
Een knotwilg, zeker als hij als hij al wat ouder is, blijkt een ‘bom’ van biodiversiteit te zijn. Op en in de kroon en de stam leven talloze planten, vogels en insecten. Onderzoek geeft aan dat op een wilg meer dan 100 soorten planten en ruim 450 verschillenden soorten insecten kunnen voorkomen. Dat is belangrijk want het gaat niet goed met het insectenleven.
Het streven is om deze winter zoveel mogelijk tuinen in de Hoeksche Waard te voorzien van deze iconische soort. 
Een knotwilg past bijna in elke tuin. Waar andere bomen vaak te groot worden, bepaal je dat bij een knotwilg zelf. Met gericht onderhoud kun je sturing geven aan de hoogte en de omvang van de kroon. Vaak kun je de takken die bij het onderhoud vrijkomen weer gebruiken. Als vlechtwerk of verwerkt in een takkenril. Ook dood wilgenhout is een bron van leven.

De eerste uitdeeldag is zaterdag 9 december bij het NLC te Numansdorp.
Inmiddels is ook de tweede uitgiftedag een groot succes gebleken: 110 wilgenstaken hebben bij 36 mensen een plek in de tuin gevonden! Een derde uitgiftedag in februari wordt ingepland.
Ook nu weer reserveren vooraf via info@hwzoemt.nl.

Grotere aantallen kunnen tegen kostprijs geleverd en eventueel geplant worden.
Reserveren vooraf via info@hwzoemt.nl.

Deze actie is mogelijk gemaakt door Samen voor onze Leefomgeving met ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij.
Bomenhub (350 m2)
wanneer?     Sinds najaar 2021
waar?           Volkstuincomplex ‘Oude Sluis’ te Klaaswaal
Deelnemers: Iedereen die (inheemse) boompjes of struikjes kwijt wil of kan gebruiken
Eind 2021 is de bomenhub opgestart. Het uitgangspunt is jonge boompjes en struikjes die op een plaats staan waar dat niet wenselijk is tijdelijk in te kuilen of een jaartje over te laten staan in afwachting van een nieuwe plek.
Het gaat hierbij vooral om inheemse, veelal voor de Hoeksche Waard karakteristieke soorten zoals Els, Meidoorn, Kardinaalsmuts, Wilde Liguster, Eik, Spaanse Aak, Wilg, Abeel etc.
De bomen en struiken kunnen opgehaald worden door particulieren maar ook gebruikt worden voor aanplantprojecten van HW zoemt.
 
De activiteiten rondom de hub vinden plaats in het winterhalfjaar (nov-maart) als de sapstroom stil staat en de kans op overleving tijdens verplanten het grootst is.
 
Oproep! Mocht je zaailingen (max 1,5 m) in je tuin of terrein hebben staan die je elders een plekje gunt neem dan contact op via info@hwzoemt.nl
aanplant 52 knotwilgen
wanneer? 7 maart 2022
waar? Moricaanse weg Strijen
Deelnemers: HWL, WSHD, Velt, Gemeente, betrokken inwoners
HW zoemt heeft samen met de Soroptimisten Hoeksche Waard / IJselmonde 52 knotwilgen geplant langs de Moricaanseweg te Strijen. In het kader van Trees4life hebben de Soroptimisten een sponsoractie op touw gezet waarbij de helft van de opbrengst  ten goede komt aan vrouwen in Zambia.
Knotwilgen staan er om bekend dat ze vele soorten dieren maar ook planten huisvesten en voorzien van voedsel (katjes in het voorjaar). Ze geven de biodiversiteit dan ook een grote impuls. HWL, WSHD, Velt, Gemeente, betrokken inwoners
aanplant 110 inheemse struiken
wanneer? 20 december 2021
waar? Begraafplaats Piershil
Deelnemers: HWL, WSHD, Gemeente HW e.a.
Op het terrein van de begraafplaats te Piershil zijn in twee plantvakken en een haag zijn onder andere meidoorns, sleedoorns, Hazelaars, wilde ligusters, lijsterbes, Gelderse roos, wilde kardinaalsmuts en egelantier aangeplant.
Deze inheemse struiken zijn niet alleen vanwege hun bloemen interessant voor insecten maar dragen in het najaar vaak ook bessen die voor vogels erg aantrekkelijk zijn.
aanplant 150 inheemse struiken
wanneer? 20 december 2021
waar? Oud Piershilseweg
Deelnemers: HWL, WSHD, Gemeente HW e.a.
Langs de Oud Pierhilsseweg (Buitenom) zijn een plantvak en een haag aangeplant. Hierin hebben in totaal 150 Meidoorns, wilde kardinaalsmutsen, egelantiers, gewone vlieren, Spaanse aken, Gelderse roos, wilde ligusters, sleedoorns, lijsterbessen, gewone vogelkersen en hazelaars een plekje gevonden.
aanplant 160 inheemse struiken
wanneer? 20 december 2021
waar? Fietspad Sluisjesweg-Oude Nieuwlandsedijk
Deelnemers: HWL, WSHD, Gemeente HW e.a.
Meidoorn, sleedoorn, hazelaar, wilde liguster, gewone vlier, lijsterbes, Gelderse roos, wilde kardinaalsmuts, egelantier, Spaanse aak, gewone vogelkers
aanplant 140 inheemse struiken
wanneer? 20 december 2021
waar? Molendijk Goudswaard
Deelnemers: HWL, WSHD, Gemeente HW e.a.
Verdeeld over twee plantvakken en een haag zijn in totaal 140 inheemse struiken aangeplant.
Vak een bevat Meidoorn, sleedoorn, hazelaar, wilde liguster, gewone vlier.
Vak twee Meidoorn, lijsterbes, Gelderse roos, wilde kardinaalsmuts, egelantier.
In de haag zijn Meidoorn, Spaanse aak, egelantier, wilde liguster, sleedoorn, gewone vlier gezet.
aanplant 140 inheemse struiken & 8 knotbomen
wanneer? 20 januari 2021
waar? Randweg Strijen, Rotonde Hilsondusstraat
Deelnemers: HWL, WSHD, Gemeente HW e.a.
In een plantvak van 100m2 zijn ongeveer 400 inheemse struikjes geplant. Het gaat om de soorten
Eenstijlige meidoorn, Spaanse aak, Wilde mispel, Wilde liguster, Gelderse roos, Wilde lijsterbes,
Wilde kardinaalsmuts, Hondroos, Bosroos en de Egelantier.
Aan de rechterzijde van de rotonde zijn 8 knotbomen geplant: Populier, Schietwilg, Zwarte els en de Es.
aanplant 10 knotbomen
wanneer? 20 januari 2021
waar? Randweg Strijen, Plantsoen A.A. Meerenburghstraat
Deelnemers: HWL, WSHD, Gemeente HW e.a.
Langs het Plantsoen A.A. Meerenburghstraat zijn 3 Populieren, 3 Schietwilgen, 3 Zwarte elzen en een Es geplant.
aanplant 11 knotbomen
wanneer? 20 januari 2021
waar? Randweg Strijen, Rotonde Strienemonde
Deelnemers: HWL, WSHD, Gemeente HW e.a.
Ter hoogte van Rotonde Strienemonde zijn 11 knotbomen aan weerszijden van de weg geplant. Het gaat hier om 4 Schietwilgen, 3 populieren en 3 Zwarte elzen.
aanplant 600 struiken en 6 knotbomen
wanneer? 20 januari 2021
waar? Randweg Strijen, kruising Schenkeldijk
Deelnemers: HWL, WSHD, Gemeente HW e.a.
Aan de linkerkant is op ongeveer 150m2 600 struikjes aangeplant van de volgende soorten:
Eenstijlige meidoorn, Spaanse aak, Wilde mispel, Wilde liguster, Gelderse roos, Wilde lijsterbes,
Wilde kardinaalsmuts, Hondroos, Bosroos en Egelantier.
Aan de rechterkant hebben 2 Schietwilgen, 2 Zwarte elzen en 2 Populieren een plek gevonden.
aanplant 5 knotbomen
wanneer? 20 januari 2021
waar? Randweg Strijen, Rotonde Moricaanse weg
Deelnemers: HWL, WSHD, Gemeente HW e.a.
Ter hoogte van de Rotonde Moricaanse weg zijn 5 schietwilgen aangeplant.
aanplant 6 vrij-uitgroeidende bomen
wanneer? 20 januari 2021
waar? Randweg Strijen, Kruising Oud Bonaventurasedijk
Deelnemers: HWL, WSHD, Gemeente HW e.a.
Ter hoogte van de kruising met de Oud Bonaventurasedijk zijn 3 zomereiken en 3 zwarte elzen geplant.
Deze inheemse soorten krijgen de gelegenheid vrij uit te groeien en worden dus niet geknot.

[ssba-buttons]