Over biodiversiteit

Wat is biodiversiteit?

Biodiversiteit gaat over alles wat leeft. Planten, bomen en dieren. Maar ook het allerkleinste leven, zoals schimmels en bacteriën, hoort erbij. Als we het hebben over biodiversiteit, bedoelen we dat alles wat leeft met elkaar in verbinding staat en op de een of andere manier van elkaar afhankelijk is. Balans is daarbij belangrijk: als er een plant- of diersoort gaat overheersen, kan het zijn dat een andere soort uitsterft.

Een grote afwisseling aan soorten is niet alleen mooi om te zien, het is ook nuttig en zelfs noodzakelijk. Genetische variatie zorgt er onder meer voor dat soorten beter beschermd zijn tegen ziekteverwekkers. Biodiversiteit zorgt voor een stabiel klimaat, schoon water en vruchtbare grond. En het levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding en medicijnen. Biodiversiteit is voor iedereen belangrijk. Helaas gaat het slecht met de biodiversiteit. Wereldwijd staan soorten onder druk en sommige sterven zelfs uit. De oorzaken van die achteruitgang zijn divers en complex. Ook in de Hoeksche Waard hebben verschillende plant- en diersoorten het moeilijk. Soorten die vroeger heel algemeen voorkwamen, zie je nu een stuk minder.

jong grutto-kuiken

Zeldzame soorten die nu nog te vinden zijn in de Hoeksche Waard, zoals de zandhommel, dreigen uit te sterven. En ook met insecten die een rol spelen in de bestuiving, zoals bijen en vlinders, gaat het slecht. Daar staat tegenover dat het met andere soorten weer beter gaat. Bevers zijn in Nederland met groot succes geherintroduceerd, kerkuilen profiteren van het aanbieden van nestkasten en verschillende zuidelijke ongewervelden hebben als gevolg van klimaatverandering ons land bereikt. 

Biodiversiteit in de Hoeksche Waard

Gelukkig kunnen we plant- en diersoorten die het moeilijk hebben in de Hoeksche Waard helpen. HW zoemt is opgericht om, samen met inwoners, de plaatselijke biodiversiteit te helpen versterken. Soms kan een eenvoudige aanpassing namelijk al veel verschil maken. Door tegels in de tuin te vervangen door groen, bijvoorbeeld. Insecten kunnen geholpen zijn met de plaatsing van een insectenhotel of door de blaadjes in de herfst eens te laten liggen.

Wat kun jij doen?

Wil jij ook meehelpen de biodiversiteit nu en in de toekomst sterker te maken? HW zoemt organiseert regelmatig evenementen waar we heel goed hulp bij kunnen gebruiken!

Mee zoemen?

Belangstelling? Neem dan contact met ons op.

[ssba-buttons]