Riet

Gepubliceerd door Joost Kievit op

Riet is de grootste en bekendste vertegenwoordiger van de grassen familie in ons land. Goed herkenbaar aan de zogenoemde “duivelsbeet” in het blad. Deze op een beet lijkende tekening ontstaat bij het ontrollen van het blad. Een oud verhaal stelt dat de duivel een wedstrijdje met God verloor en uit frustratie in het blad van de rietplant beet. Het ging er om wie de mooiste plant kon maken.

Er gaat een zekere bekoring uit van in de wind golvende rietvelden die in het zonlicht goud kleuren. Guido Gezelle schreef daar over:

O! ’t ruischen van het ranke riet!

Hoe dikwijls zat ik niet

Nabij den stillen waterboord,

Alleen en van geen mensch gestoord.

Riet is ook het middelpunt van een enorm netwerk van relaties met andere soorten. Zo hebben een hele reeks aan paddenstoelen wat met Riet. Denk bijvoorbeeld aan het Rietwieltje. Veel vogelsoorten zijn afhankelijk van Riet voor voedsel en broedgelegenheid. Het leger aan insecten dat het van Riet moet hebben is enorm. Er is geen doorkomen aan de lijst van soorten in de Ecologische flora van Nederland. Vlinders, bijen, kevers, vliegen, galmuggen, spinachtigen, luizen en allerlei roofinsecten die het weer op hen voorzien hebben. Ruim boven de 100 soorten staan er in die lijst.

Riet: laten we het koesteren om zijn schoonheid en zijn rijkdom.

Joost Kievit MSc

[ssba-buttons]