Water Natuurlijk blijft blijft pleiten voor meer bomen langs de dijk

Gepubliceerd door Joost Kievit op

Hoekschewaards Landschap, HWzoemt en Water Natuurlijk zetten zich in voor herstel van de bomenrij langs de Spuidijk tussen Nieuw Beijerland en Piershil. In deze rij stonden ooit zo’n 180 bomen, nu zijn dat er nog 34. Pogingen voor nieuwe aanplant en om tot een herziening van het uitsterfbeleid te komen stranden. Het waterschap Hollandse Delta wil vooralsnog geen nieuwe bomen langs de Spuidijk.

Uitsterfbeleid

Het waterschap Hollandse Delta geeft absolute prioriteit aan de veiligheid van dijken. Volkomen terecht. Daar is geen discussie over. En als bomen de veiligheid in de weg staan, dan moeten ze wijken. Daar ligt de basis voor het uitsterfbeleid voor bomen langs waterkerende dijken van het waterschap. Als bomen om wat voor reden dan ook gekapt worden, komen er geen nieuwe voor terug. Zo zijn de afgelopen decennia duizenden bomen uit de Hollandse Delta verdwenen. Zo ook aan de binnenkant van de Spuidijk tussen Nieuw Beijerland en Piershil. Van de ongeveer 180 bomen zijn er hier nog 34 over.

Onnodig en ongewenst vinden de organisaties die zich inzetten voor de bomen. Bomen kunnen omwaaien en dan zou het kunnen dat het wortelgestel een hap grond uit het talud van de dijk meeneemt. Het waterschap hanteert hiervoor een afstand van 5 meter uit de teen van de dijk. Met de keuze van boomsoorten kun je dit risico beperken, maar daar gaat het hier niet om.

Het uitsterfbeleid betreft ook ruimte vrij houden voor de verre toekomst. De bomen langs de Spuidijk stonden aan de overkant van de weg aan de slootkant. Geen enkel risico voor de veiligheid, maar het zou kunnen zijn dat de ruimte waar bomen staan in de toekomst nodig is voor een dijkversterking. Dat zou kunnen, maar dan kunnen ze tot die tijd prima CO2 opnemen en helpen bij het klimaatprobleem en bijdragen aan de biodiversiteit. Geen reden om ze kwijt te willen.

Niet van deze tijd

Een uitsterfbeleid voor bomen is niet van deze tijd. We hebben juist meer bomen nodig. De ruimte die er is moeten we benutten. We moeten zoeken naar mogelijkheden om wel te planten, niet naar redenen om niet te planten. Ook het rijksbeleid is daar op gericht. Reden voor de fracties Natuur en Water Natuurlijk om dit door middel van schriftelijke vragen te agenderen in het bestuur van het waterschap Hollandse Delta. Er kwam ook een toezegging dat het beleid ter discussie gesteld zou worden. Deze toezegging werd tot op heden niet nagekomen.

Om de drempel voor aanplant te verlagen voor het waterschap maakte Hoekschewaards Landschap een beplantingsplan voor vervanging van de verdwenen bomen. HWzoemt stuurde in september 2022 een brief naar het waterschap met het verzoek om de beplanting, al dan niet aangepast, te mogen uit voeren. Zonder kosten voor het waterschap.

Recent kwam het antwoord. Geen toestemming om te planten. Uit een oogpunt van ecologie en biodiversiteit vind het waterschap het een sympathiek voorstel, maar misschien is de ruimte voor 2050 nodig voor een dijkversterking. Misschien ook niet, na 2026 komt daar wellicht meer duidelijkheid over. 

Vooralsnog komen er dus geen nieuwe bomen langs de Spuidijk. En ook het uitsterfbeleid blijft van kracht. Langs andere dijken in de Hollandse Delta, waar ooit prachtige bomenrijen stonden, blijft het dus voorlopig ook een kale bedoening. Water Natuurlijk blijft pleiten voor meer bomen.

Joost Kievit MSc

Nadere informatie:

Konnie Wilkens, fractievoorzitter Water Natuurlijk Hollandse Delta, telefoon 06-28 155 927

Joost Kievit MSc, voorzitter Water Natuurlijk Hollandse Delta , telefoon 078-6731522

hollandse delta wn | nieuws (waternatuurlijk.nl)

[ssba-buttons]