Winterpaddestoel

Gepubliceerd door Bart Kingma op

Elke keer kijk ik er aan het einde van het jaar weer naar uit, naar de blauwgrijze schorsmycena (Mycena pseudocorticola). Deze van enkele millimeters tot 1 cm kleine paddestoelen laten zich van november t/m januari zien. Door hun kleine formaat en dikwijls groeiend op buiten het zicht liggende locaties worden ze gemakkelijk over het hoofd gezien. De soort groeit in loofbossen, vooral in elzen, op de bast van dode en levende stammen van loofbomen begroeid met mossen en korstmossen, vooral beuken, gewone es, gewone vogelkers, eik en wilg. In de Hoeksche Waard is de soort op enkele plaatsen waargenomen.

Gert Huijzers

[ssba-buttons]